• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
درباره ما

این پایگاه متعلق است به حیدر سهیلی اصفهانی