• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
راه آهن خواف - هیرات ، بی سرو صدا ، اما بسیار سودمند

راه آهن خواف - هیرات ، بی سرو صدا ، اما بسیار سودمند 

راه آهنی به طول 77 کیلومتر ، هیرات را به خواف در خراسان وصل می کند ...

- راه آهن چاه بهار تا سرخس به راه آهن آسیای میانه و خط بزرگ شانگهای - اروپا وصل می شود 
- افغانستان به شکل خودکار از خدمات تنگۀ خیبر و ناز و کرشمۀ پاکستانی و حملات طالبان به آن نجات می یابد . 
- افغانستان صاحب بندر بزرگی در کنار اقیانوس هند خواهد شد ( چابهار) و همۀ نیازهای خود را از آن جا تامین خواهد کرد ... 
- افغانستان ، از راه خواف از سوی دیگر به آسیای میانه و روسیه و اروپا وصل می شود و سرمایه گذاری در این کشور جذاب می شود . 
- هرات جایگاه باستانی خود را به عنوان شاهراه بزرگ تجارت جادۀ ابریشم باز پس خواهد گرفت ... 
- به سبب شرایط امنیتی در دیگر مناطق افغانستان ، استان هرات اهمیت تجاری ، اقتصادی و صنعتی والایی خواهد یافت ... 
- پس از اطمینان از امنیت ، امکان احداث راه آهن چین - خراسان ممکن خواهد بود که البته احتمال احداث آن هنوز خوش بینانه است .
- تامین سرمایۀ احداث این راه آهن به دست سرمایه گذاران ایتالیایی و ژاپنی ، نشان از فواید اقتصادی آن دارد . 
- هندوستان علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان است و به همین جهت در طرح چابهار سرمایه گذاری کرده است .