• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
تحلیلهای داخلی

راه آهنی به طول 77 کیلومتر ، هرات را به خواف در خراسان وصل می کند ...
راه آهن چاه بهار تا سرخس به راه آهن آسیای میانه و خط بزرگ شانگهای - اروپا وصل می شود ...

حیدر سهیلی اصفهانی 
صورت مساله -  
پس از بحرانی شدن وضع آب یزد ، قرار بود آب دبی خروجی کارون به خلیج فارس ، با لوله کشی برای یزد ارسال شود و از ریختن کارون به خلیج فارس جلوگیری شود .

شاهدان ساکت : وارثان بحران

حیدر سهیلی اصفهانی

چند روز پیش ، به مصراعی از زیارتنامه یا سوگنامۀ عاشورا می اندیشیدم : "  وَلَعَنَ اللهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ " 

 

1