• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
تحلیلهای خارجی


آن مرد آمد ، آن مرد سوار بر تانک آمد !

کودتا و کودتای معکوس در خیابانهای ترکیه

حیدر سهیلی اصفهانی

چند روزی از کودتای ترکیه گذشته است . اما سردرگمی دربارۀ راست و دروغ این کودتا همچنان ادامه دارد . 


نویسنده : Shayan Sami​
 
چاقویی که 26 جولای 2016 ، گلوی کشیش 90 ساله در کلیسای نورماندی فرانسه را برید، ساخت "کارگاه های فتوا‌" در عربستان بود. حتی کامیونی هم که در نیس فرانسه، مردم را زیر گرفت و دهها نفر را کشت، در همین کارگاه ها تولید شده بود؛ درست مانند بمب ها و گلوله هایی که از آلمان گرفته تا خاورمیانه، مردم بی دفاع را "ترور" می کنند.

حیدر سهیلی اصفهانی

اصل مقاله به زبان انگلیسی در روزنامۀ تهران تایمز http://www.tehrantimes.com/news/404417/Children-riding-on-elephant-back


کسی که همیشه می گفت نه... رفت!

حیدر سهیلی اصفهانی

متن انگلیسی این مقاله در روزنامۀ تهران تایمز منتشر شده است : 

http://www.tehrantimes.com/news/403835/The-one-who-always-said-No-is-gone 

هفتهٔ پیش ، بی بی سی فارسی با سه انگلیسی ایرانی تبار ، دربارهٔ همه پرسی موجودیت انگلستان در اتحادیهٔ اروپا ، گفتگو می کرد. سخنان یکی از گفتگو کنندگان که از انگلیسی های بلوچ بود ، پیرامون دستآوردهای عضویت بود و نه کیفیت عضویت.


نبرد فردا حیدر سهیلی اصفهانی پایان کار فلوجه و دیدار وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهوری سوریه ، با همهٔ حواشی و اطلاعات مربوطهٔ آن ، حاکی از آن است که اتحادیهٔ ضد تروریسم ، در حال برداشتن گامهای بلندی برای نبردی همه جانبه است.


حیدر سهیلی اصفهانی
دولت عراق ، از نبرد فلوجه باعنوان " نبرد سرنوشت ساز " یاد می کند . چرا چنین تصوری دربارهٔ فلوجه هست ؟ شاید ما باید نخست ، دو نکته را توضیح دهیم : خود منطقهٔ فلوجه و ماهیت واقعی و ستون فقرات گروه تروریستی داعش . 


حیدر سهیلی اصفهانی

شهرهای مذهبی عراق این روزها ، جای سوزن انداختن ندارند . هجوم زائران آن هم در مقیاس صدها هزار نفر ، همه را شوکه کرده است . 


1
اخبار / تحلیلهای خارجی