• ارسطو : افلاطون برای من عزیز است ، اما حقیقت از او عزیزتر !
1
علمی - فرهنگی


صحنۀ زیبای گیتاری روی گور حبیب ، فریادهای همکاری در رثای کیارستمی که " قاتل بین ماست " ! یادگاری از ادبیات فیلم فارسی . اشکهای همسران و دخترانی که در برابر آن همه ابراز محبت شوکه شده اند و حتی گله ها را به زبان محبت آمیزی بازگو می کنند .


1
اخبار / علمی - فرهنگی