• پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه سهیل رسانه در حال راه اندازی می باشد.
1

  • خبر داخلی
  • خبر خارجی
  • تحلیل ها
  • ورزشی
  • فرهنگی

 

حیدر سهیلی اصفهانی
در این چند ساله اتفاقات عجیبی روی داد ! بسیاری از دیکتاتورهایی که در منطقه ی خاورمیانه احساس می کردند ، پیش از آن که سرنگونی خود را ببینند ، فرشته ی مرگ را پیش روی خود خواهند دید ؛ ناگهان با تلنگری سرنگون شدند . راستی چرا ؟
شاید به این سبب که از همان آغاز نظام سیاسی آنها بر شالوده ی بسیار سستی بنا شده بود . از دید من ، نظام حکم ، روانی دارد و قالبی ! روان هر نظام مشروعیت مردمی آن است و قالب آن ، تشکیلات سیاسی متشکل و برنامه دار و کاملا مشخص آن ...


حیدر سهیلی اصفهانی
دکتر حسن روحانی ! او کیست ؟ حقوقدان یا سرهنگ ! عضو شورای تشخیص مصلحت نظام یا مذاکره کننده ی هسته ای ؟ آیا واقعا برای این انتخابات اهمیتی داشت ؟ بسیاری که خیلی هم این کاره بودند ، نفهمیدند که ممکن است او بتواند نیمی از آرای مردم را به دست بیاورد و یکسره سر از دفتر ریاست جمهوری در پاستور در بیاورد ...


حیدر سهیلی اصفهانی
در مقاله ای که قبلا نوشته بودم ، علل شرکت احتمالی هاشمی را نوشتم و چنان در بی طرفی افراط کردم که حتی کوشیدم که کمی هم به طرف مقابل بها بدهم . اما باید دید که سناریوی بعدی چیست ؟ نه فقط سناریوی ائتلاف کارگزاران اصلاح طلب ، بلکه سناریوی هر کدام از سه طرف عمده : یعنی اصولگرا ، جریان هوادار دولت و ائتلاف کارگزاران اصلاح طلب ... 

1

 
1

 
1

 
1

 
1